Handleiding Virtualmin en Usermin

Uit SignetWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Webpakketten van Signet worden opgeleverd op een platform wat gebruik maakt van Virtualmin, een hulpmiddel om gemakkelijk uw webpakket te kunnen beheren. Afhankelijk van het soort webpakket wat u heeft afgenomen, biedt Virtualmin de mogelijkheid om bijvoorbeeld e-mailadressen aan te maken of om uw wachtwoord aan te passen.

Deze handleiding helpt u bij het uitvoeren van veel voorkomende taken. Mocht bepaalde informatie ontbreken of onjuist zijn, schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

Als voorbeeld wordt steeds de website www.oldtimervakantie.nl gebruikt.

Inloggen

In de opleverbrief welke u heeft ontvangen staan gegevens genoemd om in te kunnen loggen op het systeem. Alvorens inloggen, is het noodzakelijk om naar de website te surfen zoals genoemd onder Virtualmin beheeromgeving.

Foutmelding SSL-certificaat

De eerste keer dat u de website bezoekt, is het mogelijk dat u een foutmelding krijgt over een ongeldig SSL-certificaat. De melding kunt u veilig negeren en aangeven dat u graag zou willen doorgaan.

Inloggen op de Virtualmin beheeromgeving

Aangekomen op de website kunt u inloggen met de genoemde gebruikersnaam en het wachtwoord. Let goed op dat u onderscheid maakt tussen kleine letters en hoofdletters.

Virtualmin beheeromgeving

Als het inloggen is gelukt, komt u terecht in het welkomstscherm van de Virtualmin beheeromgeving.

Standaardgebruiker

Bij een webpakket is standaard een gebruiker aangemaakt. Deze gebruiker mag inloggen met FTP en heeft eventueel een bijhorende postbus. De postbus is niet alleen geschikt om e-mail te ontvangen, maar kunt u evengoed gebruiken om e-mail te versturen.

Overzicht gebruikers

In het overzicht wat u kunt vinden onder de optie Edit Users ziet u de standaard aangemaakte gebruiker staan, in het voorbeeld oldtimer-vakantie. Als u op de gebruiker (in vet) klikt, ziet u een overzicht met opties.

Overzicht e-mail- en gebruikersopties

Als u op een driehoekje klikt, kunt u meer of minder opties bekijken.

Optie Email settings

 • Met de optie Primary email address enabled? kunt u kiezen of u standaard een e-mailadres voor deze gebruiker wenst in te schakelen. In het voorbeeld betekent dit dat de gebruiker oldtimer-vakantie standaard het e-mailadres oldtimer-vakantie@oldtimer-vakantie.nl toegewezen krijgt. Als u geen e-mail voor deze gebruiker wenst of een ander e-mailadres wilt, dan kunt u voor No kiezen.
 • Onder Additional email addresses kunt u een of meerdere e-mailadressen opgeven voor deze gebruiker. Bijvoorbeeld kunt u als adres info@oldtimer-vakantie.nl opgeven. Mocht u willen dat álle e-mail voor uw domeinnaam wordt bezorgd, ongeacht of een e-mailadres wel of niet bestaat, dan kunt u @oldtimer-vakantie.nl opgeven. Deze mogelijkheid noemt men soms catch-all en houdt in dat e-mail waarvoor geen postbus of alias bestaat, afgeleverd wordt bij de gebruiker. Als u de lijst niet invult en eerder voor No gekozen heeft, dan wordt er geen e-mailadres gekoppeld aan deze gebruiker.

Optie Mail forwarding settings

 • Met de optie Deliver to this user normally kunt u aangeven of e-mail voor deze gebruiker wel of niet bezorgd moet worden. Standaard is deze optie ingeschakeld. Mocht u enkel e-mail willen laten doorsturen, dan kan het wenselijk zijn om deze optie uit te schakelen.
 • Onder Forward to other addresses kunt u aangeven of e-mail eventueel doorgestuurd moet worden en zo ja naar welke adressen.
 • Met Send automatic reply kunt u een automatisch antwoord instellen, bijvoorbeeld van toepassing als u op vakantie gaat. Onder Automatic reply options kunt u aanvullende opties vinden, bijvoorbeeld om alleen gedurende een bepaalde periode een automatisch antwoord te geven.

Optie Other user permissions

 • De optie Protected Directories geeft u de mogelijkheid om deze gebruiker wel of niet toe te staan om een beveiligd gedeelte van uw webpakket te bezoeken. Standaard mag een gebruiker de bezoekersstatistieken van het webpakket bekijken, in het voorbeeld beschikbaar onder http://www.oldtimer-vakantie.nl/stats/. Afhankelijk van in welke kolom de locatie genoemd staat, wordt wel of geen toegang verleend.

Gebruiker toevoegen

Afhankelijk van het afgenomen webpakket kunt u aanvullende gebruikers toevoegen. Een nieuwe gebruiker kan gebruikt worden voor enkel e-mail of FTP of een combinatie van beide.

Overzicht gebruikers

Vanuit het gebruikersoverzicht kunt u gebruikers toevoegen.

E-mail

Als u klikt op Add a user to this server. kunt u een gebruiker toevoegen met een bijhorende postbus voor e-mail. Deze optie is bijvoorbeeld geschikt voor een medewerker aan wie u een e-mailadres met een eigen postbus wilt toekennen.

Optie Virtual domain user mailbox details

 • Bij Email address kunt u de naam van de nieuwe gebruiker opgeven, bijvoorbeeld administratie of jan-peter.
 • Geheel optioneel kunt u bij Real name de naam van de gebruiker toekennen.
 • Geef bij Password het wachtwoord van de nieuwe gebruiker op. Op een later moment kan de gebruiker dit wachtwoord zelf aanpassen.

Optie Quota and home directory settings

 • Met de optie Home directory quota kunt u aangeven hoeveel e-mailberichten de gebruiker mag opslaan. Indien u voor Unlimited kiest, mag de postbus zo groot worden als uw gehele webpakket. Het dient de aanbeveling om een limiet op te geven, zodat uw webpakket niet ongemerkt volloopt.

Optie Email settings

Zie de eerder genoemde opties bij de standaardgebruiker.

Optie Mail forwarding settings

Zie de eerder genoemde opties bij de standaardgebruiker.

Other user permissions

 • Bij Login permissions kunt u kiezen voor Email only (standaard) of Email and FTP. Afhankelijk van uw keuze mag de nieuwe gebruiker enkel gebruik van e-mail maken of eventueel aanvullend inloggen met FTP.
 • Zie de eerdere opmerkingen aangaande Allow access to web directories bij de standaardgebruiker.
 • Met Allow access to databases kunt u aangeven of de nieuwe gebruiker eventueel toegang tot een MySQL database heeft.

FTP

Indien u een webbureau een eigen gebruiker wilt toekennen om uw website aan te passen zonder een postbus voor e-mail, dan kunt u voor de optie Add a website FTP access user. kiezen.

Optie Website FTP access user details

Zie de eerdere opmerkingen bij het aanmaken van een gebruiker voor e-mail.

Other user permissions

Zie de eerdere opmerkingen bij het aanmaken van een gebruiker voor e-mail.

E-mailalias toevoegen

Onder de optie Edit Mail Aliases is het mogelijk om een e-mailalias toe te voegen.

Overzicht e-mailaliassen

Een e-mailalias kan u helpen als u een e-mailadres wilt aanmaken zonder bijhorende postbus. Dit is practisch om bijvoorbeeld e-mail door te laten sturen naar meerdere ontvangers of eventueel een externe partij.

Met Add an alias to this domain. kunt u een alias toevoegen.

 • Bij de optie Name kunt u de naam van de alias opgeven, of eventueel kiezen voor All mailboxes (een catch-all).
 • De optie Deliver locally? is niet relevant voor deze handleiding.
 • De optie Bounce mail? is niet relevant voor deze handleiding.
 • Onder Forward to other address? kunt u Yes, forward to addresses aanvinken en in het vak een of meerdere ontvangers opgeven. In de lijst met ontvangers mogen ook adressen uit een ander domein voorkomen, zoals zomaariemand@gmail.com.
 • Mocht u een alias willen toekennen aan álle gebruikers, dan kunt u dit met Forward to everyone in domain? doen, bijvoorbeeld met als naam iedereen@oldtimer-vakantie.nl. Berichten gestuurd aan deze alias komen vervolgens aan in alle postbussen, horende bij uw domein.
 • Met Send automatic reply? kunt u eventueel een automatisch antwoord laten sturen. Zie hierover de opmerkingen bij de standaardgebruiker.

Beheren van databases

Afhankelijk van uw webpakket, kunt u gebruik maken van een of meerdere MySQL databases. Onder de optie Edit Databases kunt u beheer uitvoeren.

Overzicht MySQL databases

Indien uw webpakket het toelaat, bestaat er standaard een database. Indien gewenst kunt u deze database verwijderen, aanvullende databases toevoegen of eventueel het toegekende wachtwoord inzien. De opties wijzen zichzelf.

Aanvullende mogelijkheden

Het pakket Virtualmin biedt nog veel meer mogelijkheden dan tot dusver beschreven en wordt continu uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Hieronder beschrijven we beknopt een aantal veelgebruikte opties.

Aanvullende beheerder toevoegen

In bepaalde situaties is het wenselijk om een aanvullende beheerder toe te kunnen voegen. Dit is bijvoorbeeld practisch als een extern bureau beheer uitvoert maar geen noodzaak heeft tot e-mail of FTP. Onder Administration Options is de optie Manage Extra Admins terug te vinden, waarmee een aanvullende gebruiker toegevoegd kan worden. De te kiezen opties wijzen zichzelf.

Applicaties installeren

Veelgebruikte applicaties zoals phpMyAdmin of Roundcube (een érg gelikte applicatie voor webmail) kunnen volautomatisch geïnstalleerd worden met Virtualmin. Installeren kan met de optie Install Scripts.

Wachtwoord aanpassen

Onder Server Configuration is de optie Change Password te vinden, vanzelfsprekend te gebruiken om het wachtwoord van de gebruiker aan te passen.

Instellingen PHP

Vaak is het wenselijk om een instelling van PHP aan te passen. Onder Services is dit mogelijk met de optie PHP 5 Configuration.

Inloggen gebruikers Usermin

Eventueel kunnen gebruikers zelf inloggen om hun wachtwoord aan te passen of om e-mailberichten te bekijken. Dit is mogelijk op poort 20000 in plaats van 10000. Gebruikers surfen dan naar bijvoorbeeld https://www.oldtimer-vakantie.nl:20000/ in plaats van https://www.oldtimer-vakantie.nl:10000/ en maken gebruik van Usermin, een afgeslankte versie van Virtualmin.

Overig?

Vraag het aan ons of kijk op de website van Virtualmin!