Domein verwijzen naar een map binnen een ander domein

Uit SignetWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Wanneer u meerdere domeinen heeft (bij Signet of een andere provider) kan het zo zijn dat u één van die domeinen wilt doorverwijzen naar een subdirectory van een ander domein. Doordat je binnen DNS alleen kan doorverwijzen naar óf IP adressen óf hostnames, en dus niet naar mappen, is hier een andere oplossing nodig. Twee mogelijke opties zijn:

WebLink pakket

Met een WebLink pakket bij Signet verzorgen wij de omzetting van domein 1 naar een map op domein 2. Dit doen wij middels een script op een van onze webservers waar wij domein 1 heen verwijzen. U kunt dit WebLink pakket aanvragen via onze website, http://www.signet.nl/diensten/hosting/unix-shared-hosting.html.

Zelf omzetten

U kunt de omzetting ook zelf verzorgen, dit door een script te zetten op domein 2 (de doel bestemming dus). Dit script, in dit voorbeeld een .php script, kijkt met welk domein een bezoeker "binnen" komt en al naar gelang de uitkomst wordt de bezoeker doorgestuurd.

Een dergelijk php script ziet er dan als volgt uit:

<?php
$host=getenv("HTTP_HOST");
if($host == "www.domein.tld") { $url = "/index2.html"; }
elseif($host == "domein.tld") { $url = "/index2.html"; }
elseif($host == "owa.domein.tld") { $url = "https://80.302.350.30/exchange"; }
elseif($host == "netmail.domein.tld") { $url = "https://80.302.350.30/exchange"; }

else { $url = "/index2.html" ; }

Header("Location: $url");
?>

Dit script werkt als volgt:

Wanneer een bezoeker aankomt wordt middels de "getenv("HTTP_HOST")" opgevraagd met welk domein de bezoeker binnenkomt. Dit resultaat wordt vervolgens gecontroleerd en naar het betreffende domein gestuurd. Wanneer niets overeenkomt wordt het domein gebruikt wat achter "else" vermeld staat.